Rettningslinjer for artikler

Bilde av Pixabay fra Pexels

Har du lyst til å skrive for Retrospill Ninja sier du? Vi vil veldig gjerne ha flere bidragsytere, her er rettningslinjene for hvordan en artikkel skal se ut.

Nettstedet Retrospill Nina er basert på WordPress så det legger noen føringer på mulighetene, i tillegg har jeg noen enkle rettningslinjer for hvordan jeg ønsker at artiklene skal se ut og hva de skal inneholde.

Artikkelbilde

Artikkelbildet er det bildet som i WordPress heter «Fremhevet bilde», altså det bildet som ligger øverst og som havner på forsiden, i søk og lignende.

Dette bildet skal illustrere hva artikkelen handler om og det skal være i 16:9 format. Det skal være minst 1024 pixler bredt og helst under 200Kb stort. Du kan bruke for eksempel Pixlr X til å redigere bildene.

Pass på at du har rettigheter til bildet du bruker. Bruker du gratisbilder fra for eksempel Pexels eller Pixabay, husk å legg en link i teksten, enten øverst eller nederst i kursiv.

Ingress

Artikkelen skal ha en ingress. Denne skal skrives som «Overskrift» og størrelse «H3». Dette fordi det ser bra ut og fordi det gir oss god SEO. Ingressen skal være rundt 30 ord.

Ingressteksten skal også kopieres inn i feltet kalt «Utdrag».

Underkapitler

En lengre artikkel bør deles opp i underkapitler. Disse skal være «Overskrift» og «H2» størrelse. Dette fordi oppdeling gjør artikkelen mer oversiktelig for leserne, fordi det ser bra ut og fordi det gir oss god SEO.

Bilder i teksten

Sinclair ZX Spectrum manual.

Bilder i teksten er alltid bra. Disse bildene trenger ikke være i 16:9 format, men prøv også her å holde størrelsen under 200Kb så ikke artikkelen blir treg å laste inn. Bildene skal være linket til mediefilen og det skal fylles inn en alternativ tekst. Dette fordi det ser bra ut med Lightbox-utvidelsen og på grunn av universiell utforming.

Pass på at du har rettigheter til bildet du bruker. Bruker du gratisbilder fra for eksempel Pexels eller Pixabay, husk å legg en link i teksten, enten øverst eller nederst i kursiv.

Kode og kommandoer i teksten

Lager du en guide eller lignende som inneholder eksempler på tekstkommandoer eller kildekode skal dette legges i blokker kalt «kode». Eksempel:

$ fortune | cowsay -f ghostbusters

Kategorier

Alle artikler skal ligge i minst en kategori. De kan ligge i flere, men så få som mulig. Kategorier skal kun opprettes av redaktøren, altså undertegnede.

Stikkord

Alle artikler skal ha minst ett stikkord (tag). De må gjerne ha flere, men prøv så langt som mulig å ha gjenbruk av tagger, det øker brukervennligheten og SEO’en.

Publisering

Kun brukere med rollen «Administrator» eller «Redaktør» kan publisere egne artikler, så når du har gjort en artikkel klar for publisering, ta kontakt med redaktøren for å få den lagt ut.

Innlogging

Har du fått bruker av Gaute kan du logge deg inn og begynne å skrive.

Kontakt redaktøren

Gaute Holmin er grunnlegger av nettstedet og redaktør. Har du lyst til å bidra med innhold, kontakt meg her: