Aktivere WiFi og SSH på BLAST16/SNESES

Det er ikke det du kanskje trenger mest, men det kan være nyttig å ha disse distroene på nett, så her er hvordan.

Koble til WiFi

Det første du må gjøre er å få maskinen din på nett. BLAST 16 og SNESES har i skrivende stund ikke noe grafisk grensesnitt for dette, så du må enten bruke nettverkskabel eller ut i kommandolinjen for å konfigurere WiFi:

  • Options
  • Tools
  • Command line

Herfra må du ha ett tastatur koblet til og skrive:

sudo raspi-config

Gå til Network og WiFi og skriv inn nettverksnavn og nøkkel.

Det er en fordel å skifte hostname også, men det er strengt tatt ikke nødvendig:

Raspi-config nettverksmenyen.

Sette ett passord og aktivere SSH

Skal det være noe poeng i å aktivere nettverk, så må det være for å bruke SSH og SFTP til å fjernstyre maskinen. Da trenger du også å sette ett passord på «pi» brukeren fra hovedmenyen til raspi-config:

Raspi-config første valg er å endre passord.

Etter å ha satt passord går du til Interfacing Options og aktiverer SSH:

Aktiver SSH i raspi-config.

Når maskinen er på nett finner du IP-adressen under Options og Tools som vist i toppbildet her og har du satt ett passord og aktivert SSH kan du nå koble til maskinen med SSH og SFTP. Brukernavn er «pi».

Nå bør du gjøre en restart, så kommandoen er som vanlig:

sudo shutdown -r now

Legg igjen en kommentar